Imie dziecka
Nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Numer szkoły/adres
Klasa
Imie i Nazwisko rodzica/opiekuna
Ulica
Miejscowość
Kod Pocztowy
Telefon do rodzica/opiekuna
Email
Wybierz Uniwersytet
Dodatkowe informacje


Zgoda nr 1
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. O oświacie drogą elektroniczną


Zgoda nr 2
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, dotyczących ofert handlowych naszego ośrodka i placówek partnerskich;


Zgoda nr 3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji UD Unikids (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883);


Zgoda nr 4
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, zawierającej zdjęcia z przebiegu zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym UNIKIDS.


Zgoda nr 5
Zgodnie z nową ustawą o przetwarzaniu danych osobowych jestem świadomy, że mam prawo do dostępu, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu i mam prawo do zapomnienia.


 
       


Dołącz do nas!!!
ZAPISY NA SEMESTR 2019/2020 TRWAJĄ

Wybierz miasto

uniwersytet dla dzieci | uniwersytet dziecięcy | zajęcia dla dzieci bielsko